نما
نما
نام محصول
نام محصول
نگارش
نگارش
سیستم عامل قابل نصب
سیستم عامل قابل نصب
حجم‌فایل
(مگابایت)
حجم‌فایل
(مگابایت)
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نما
نام محصول
ESET Internet Security
ایی‌ست اینترنت سکیوریتی
نگارش
۱۱.۰.۱۴۴.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۷۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌ست ناد ۳۲
نگارش
۱۱.۰.۱۴۴.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۷۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
نام محصول
Kaspersky Internet Security
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
Kaspersky Total Security
کسپرسکی توتال سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
Kaspersky Anvivirus
کسپرسکی آنتی ویروس
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۴
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
ESET Smart Security
ایی‌سِت اسمارت سکیوریتی
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۵۴
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
فایل موجود نیست
نما
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌سِت ناد ۳۲
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۴۸
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
فایل موجود نیست
نما
نام محصول
Bitdefender Internet Security
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
نام محصول
Bitdefender Antivirus Pro
بیت دیفندر آنتی ویروس پرو
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۸۰
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
نام محصول
Bitdefender Total Security
بیت دیفندر توتال
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۸.۰.۱.۳۵
سیستم عامل قابل نصب
macOS 10.11, 10.12
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۶۳
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۶.۰.۰.۲۴۵
سیستم عامل قابل نصب
OS X 10.9, 10.10
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۱۳
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
Kaspersky Small Office
کسپرسکی اسمال آفیس
نگارش
۱۷.۰.۰.۶۱۱
سیستم عامل قابل نصب
تمامی نسخه های ویندوز 2008
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۶۴
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
Kaspersky Mobile Security
کسپرسکی موبایل سکیوریتی
نگارش
۱۱.۸.۰.۱۵۷
سیستم عامل قابل نصب
Android +2.2
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۸
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
نام محصول
ESET Mobile Security
ایی‎ست موبایل سکیوریتی
نگارش
۳.۶.۴۰.۰
سیستم عامل قابل نصب
Android +2.2
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۲
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی