نما
نما
نام محصول
نام محصول
نگارش
نگارش
سیستم(های) قابل نصب
سیستم(های) قابل نصب
حجم‌فایل
(مگابایت)
حجم‌فایل
(مگابایت)
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
ESET Smart Security
نام محصول
ESET Smart Security
ایی‌سِت اسمارت سکیوریتی
نگارش
۱۰.۱.۲۱۹.۰
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۲۰
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
ESET Nod32 Antivirus
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌سِت ناد ۳۲
نگارش
۱۰.۱.۲۱۹.۰
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۱۱
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Internet Security
نام محصول
Kaspersky Internet Security
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Total Security
نام محصول
Kaspersky Total Security
کسپرسکی توتال سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Anvivirus
نام محصول
Kaspersky Anvivirus
کسپرسکی آنتی ویروس
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۴
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
ESET Smart Security
نام محصول
ESET Smart Security
ایی‌سِت اسمارت سکیوریتی
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۵۴
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
ESET Nod32 Antivirus
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌سِت ناد ۳۲
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۴۸
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Bitdefender Internet Security
نام محصول
Bitdefender Internet Security
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی
نگارش
۲۰۱۷
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Bitdefender Antivirus Pro
نام محصول
Bitdefender Antivirus Pro
بیت دیفندر آنتی ویروس پرو
نگارش
۲۰۱۷
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۸۰
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Bitdefender Total Security
نام محصول
Bitdefender Total Security
بیت دیفندر توتال
نگارش
۲۰۱۷
سیستم(های) قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Internet Security for Mac
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۸.۰.۱.۳۵
سیستم(های) قابل نصب
macOS 10.11, 10.12
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۶۳
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Internet Security for Mac
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۶.۰.۰.۲۴۵
سیستم(های) قابل نصب
OS X 10.9, 10.10
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۱۳
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده
نما
Kaspersky Small Office
نام محصول
Kaspersky Small Office
کسپرسکی اسمال آفیس
نگارش
۱۷.۰.۰.۶۱۱
سیستم(های) قابل نصب
تمامی نسخه های ویندوز 2008
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۶۴
دانلود از سرور
مرجع‌آنتی‌ویروس‌ایران
دانلود از سرور
شرکت‌اصلی‌تولیدکننده