نما
نما
نام محصول
نام محصول
نگارش
نگارش
سیستم عامل قابل نصب
سیستم عامل قابل نصب
حجم‌فایل
(مگابایت)
حجم‌فایل
(مگابایت)
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نما
ESET Internet Security
نام محصول
ESET Internet Security
ایی‌ست اینترنت سکیوریتی
نگارش
۱۱.۰.۱۴۴.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۷۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
ESET Nod32 Antivirus
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌ست ناد ۳۲
نگارش
۱۱.۰.۱۴۴.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۷۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
Kaspersky Internet Security
نام محصول
Kaspersky Internet Security
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
Kaspersky Total Security
نام محصول
Kaspersky Total Security
کسپرسکی توتال سکیوریتی
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۶
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
Kaspersky Anvivirus
نام محصول
Kaspersky Anvivirus
کسپرسکی آنتی ویروس
نگارش
۱۸.۰.۰.۴۰۵
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۵۴
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
ESET Smart Security
نام محصول
ESET Smart Security
ایی‌سِت اسمارت سکیوریتی
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۵۴
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نما
ESET Nod32 Antivirus
نام محصول
ESET Nod32 Antivirus
ایی‌سِت ناد ۳۲
نگارش
۶.۰.۳۱۶.۰
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۷ و اکس‌پی
حجم‌فایل
(مگابایت)
۴۸
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نما
Bitdefender Internet Security
نام محصول
Bitdefender Internet Security
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
Bitdefender Antivirus Pro
نام محصول
Bitdefender Antivirus Pro
بیت دیفندر آنتی ویروس پرو
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۸۰
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
Bitdefender Total Security
نام محصول
Bitdefender Total Security
بیت دیفندر توتال
نگارش
۲۰۱۷
سیستم عامل قابل نصب
ویندوزهای ۱۰، ۸ و ۷
حجم‌فایل
(مگابایت)
۳۶۹
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ۳۲ بیتی
نسخه ۶۴ بیتی
نما
Kaspersky Internet Security for Mac
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۸.۰.۱.۳۵
سیستم عامل قابل نصب
macOS 10.11, 10.12
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۶۳
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
Kaspersky Internet Security for Mac
نام محصول
Kaspersky Internet Security for Mac
کسپرسکی اینترنت سکیوریتی مک
نگارش
۱۶.۰.۰.۲۴۵
سیستم عامل قابل نصب
OS X 10.9, 10.10
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۱۳
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
Kaspersky Small Office
نام محصول
Kaspersky Small Office
کسپرسکی اسمال آفیس
نگارش
۱۹.۰.۰.۱۰۸۸
سیستم عامل قابل نصب
تمامی نسخه های ویندوز 2008
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۴۸
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
Kaspersky Mobile Security
نام محصول
Kaspersky Mobile Security
کسپرسکی موبایل سکیوریتی
نگارش
۱۱.۸.۰.۱۵۷
سیستم عامل قابل نصب
Android +2.2
حجم‌فایل
(مگابایت)
۲۸
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی
نما
ESET Mobile Security
نام محصول
ESET Mobile Security
ایی‎ست موبایل سکیوریتی
نگارش
۳.۶.۴۰.۰
سیستم عامل قابل نصب
Android +2.2
حجم‌فایل
(مگابایت)
۱۲
دانلود از سرور
مرجع آنتی ویروس
نسخه ترکیبی
دانلود از سرور
شرکت تولید کننده
نسخه ترکیبی